Menu
 

Elenger aloitti laivojen tankkauksen Helsingin satamassa

Viron suurin kaasuyritys Elenger aloitti ensimmäisen LNG-bunkrauksen, eli laivan tankkauksen, Helsingin satamassa. Elenger bunkraa Tallinnan sataman tapaan Helsinki-Tallinna-reitillä liikennöivää Tallinkin Megastaria. Elenger kuuluu Tallinkin kanssa samaan yritysryhmään.

”LNG-tankkaus on vielä harvinainen tapahtuma Helsingin satamassa, mutta lähitulevaisuudessa siitä tulee arkipäivää. Meriliikenteessä tähän asti käytössä olevan dieselpolttoaineen tilalle tulee aluskannan uudistuessa nesteytetty maakaasu LNG, jonka ansioista saamme puhtaamman ilman ja Itämeren”, Suomen Elengerin toimitusjohtaja Jarko Alanko sanoo.

Tallink -konsernin toimitusjohtajan kapteeni Tarvi-Carlos Tuulikin mukaan 2000-luvun merenkulun merkittävin termi on ”vastuullinen liikennöinti”. ”Tallink-konserni kuuluu pitkän aikavälin kestävän kehityksen osalta sekä Itämeren että nyt jo koko Euroopan merenkulualan pioneereihin. Ekologinen jalanjälkemme on jo tänään sekä aluksilla että maissa aikaisempaa pienempi ja yritys tekee päivittäin työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi”, Tuulik toteaa.

Tallinkin Megastar bunkrataan eli tankataan Helsingin satamassa kerran viikossa, tiistai-iltaisin yhden tunnin kuluessa truck-to-ship -menetelmällä. Elenger toimittaa nesteytettyä maakaasua Helsingin satamaan Venäjällä Vysotskissa sijaitsevalta uudelta Novatekin LNG-tehtaalta, joka käynnistettiin Elengerin asiantuntijoiden tuella.

Helsingin satamaan perustetaan bunkrauksen ajaksi turva-alue 30 metrin säteellä, jolla ulkopuolisten henkilöiden oleskelu on kielletty. Kipinöiden syntymisen estämiseksi turva-alueella kytketään pois päältä kaikki sähkölähteet. Bunkrauksessa käytettävät pikaliittimet varmistavat täysin vuodottoman prosessin. Turvatoimenpiteet perustuvat talvella valmistuneeseen laajaan riskiarviointiin.

Elenger toimittaa eri asiakkaille nesteytettyä maakaasua Venäjältä, Suomesta ja Liettuasta. Ensimmäisenä vuonna Elenger toimitti näistä lähteistä yhteensä 16 000 tonnia LNG:tä, vuotta aikaisemmin tonnimäärä oli 12 300. LNG:n kuljetusta ja tankkausta varten Elenger on ostanut erikoissäiliöautoja. Tallinkin Megastar-alusta on bunkrattu LNG -säiliöautoista Tallinnan keskustassa sijaitsevassa satamassa yli 1 600 kertaa.

LNG:n eli nesteytetyn maakaasun energia-arvo on erittäin korkea ja sen käyttö edellyttää maakaasuverkoston olemassaoloa. LNG:tä käytetään energiatuotantoon tie- ja meriliikenteessä. Kyseessä on ympäristöystävällinen polttoainetyyppi, joka auttaa vähentämään merkittävästi pakokaasujen CO2-, NOx-, SOx -pitoisuutta ja joka ei käytännössä tuota ollenkaan nokihiukkasia.

Tällä hetkellä Hollannissa, Damen-telakalla ollaan rakentamassa Eleringille ainutlaatuista LNG-bunkrausalusta, joka tulee palvelemaan Itämeren pohjois- ja itäosan alueita. Vuonna 2020 valmistuva bunkrausalus on tarkoitettu Suomenlahdella liikennöitävien ympäristöystävällisten alusten LNG-tankkaukseen.

Elenger käyttää Virossa Eesti Gaas nimeä. Yritys hallinnoi Virossa kaasuverkkoa ja toimii lisäksi myös Latviassa ja Liettuassa. Konsernilla on yhteensä 50 000 asiakasta ja 240 työntekijää. Putkikaasun, paineistetun maakaasun (CNG) ja nesteytetyn maakaasun (LNG) muodossa toimitettavan maakaasun lisäksi yritys myy myös sähköä ja kehittää eri energiatuotantomahdollisuuksia.