Menu
 

Balticconnectorin yllättävä ilmoitus toimituskatkoksesta keskellä poikkeuksellista tilannetta asettaa kaasuntoimituksen kohtuuttomaan paineeseen

Viron ja Suomen energiayhtiöt ovat yhdessä vedonneet maidensa hallituksiin sekä kansallisiin siirtoverkonhaltijoihin siirtääkseen kuukauden kestävää lähes täydellistä toimituskatkosta Suomenlahden ali kulkevassa kaasuputki Balticconnectorissa. Koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisesti kriittisessä tilanteessa kaasun toimitus asiakkaille on yhteiskunnallisesti ensisijaisen tärkeää. Kaasuenergiayhtiöt suojaavat asiakkaansa, mutta joutuvat itse taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen.

Balticconnectorin toimituskatkos aiheutuu latvialaisen siirtoverkko-operaattorin AS Conexus Baltic Gridin maaliskuun lopussa yllättäen ilmoittamasta suunnitelmasta uudelleenrakentaa Vireši-Tallinna -putkilinjastoa. Energiayhtiöiden edustajien mukaan latvialaisyhtiön suunnittelemia rakennustöitä ei ole hyväksytetty Suomen, Latvian ja Viron siirtoverkonhaltijoilla. “Olemme yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen rakennustöiden siirtämisestä Conexuksen kanssa, toistaiseksi tuloksetta. Täten pyydämme siirtoverkonhaltijoita sekä Latvian hallitusta etsimään kaikille sopivaa ratkaisua, jolla rakennustöitä voitaisiin siirtää vuodella,” sanoo Elenger Oy:n hallituksen jäsen Kalev Reiljan, yksi vetoomuksen allekirjoittajista.

Yhteisessä vetoomuksessaan energiayhtiöt huomauttavat, että latvialaisyhtiön suunnitelma, joka pysäyttää Balticconnectorin toiminnan toukokuun ajaksi näin lyhyellä varoitusajalla, erityisesti näin kriittisenä aikana, ei ole hyväksyttävissä.

“Markkinatoimijoiden on erittäin haasteellista etsiä kohtuuhintaisia vaihtoehtoisia toimitusreittejä vain yhden kuukauden varoitusajalla. Suuri osa kaasutoimitussopimuksista on solmittu vuodeksi kerrallaan ja markkinaosapuolet ovat suunnitelleet toimintansa niiden mukaisesti.” Reiljan kuvailee. ”Olemmekin siirtyneet uudelleenjärjestelyihin toimitusketjujemme osalta voidaksemme varmistaa kaikille asiakkaillemme kaasutoimitukset olemassa olevien sopimusten mukaisesti. Haluamme korostaa, että asiakkaille ei tästä tule ylimääräisiä kuluja, vaan kulut tullaan vaatimaan siirtoverkonhaltijoiden kautta,” Reiljan painottaa.

Maaliskuun lopulla AS Conexus Baltic Grid julkaisi ilmoituksen energiayhtiöille ilmoittaen aloittavansa suunnittelun Vireši-Tallinna -putkilinjan rakennustöistä. Nämä rakennustyöt pysäyttäisivät Balticconnectorin kaasutoimitukset koko toukokuun ajaksi. Energiayhtiöiden pyynnöistä huolimatta kaikkia tyydyttävää sopimusta rakennustöiden siirtämisestä ei ole saatu aikaiseksi. Täten 3.4.2020 energiayhtiöt esittivät vetoomuksen ratkaisun löytymiseksi niin Latvian hallitukselle kuin myös Viron, Latvian, Liettuan ja Suomen siirtoverkonhaltijoille, jotta kaasutoimitukset Balticconnectorin kautta voisivat jatkua ilman erityisjärjestelyjä.

Vetoomuksen teksti löytyy kokonaisuudessaan täältä:

https://elenger.fi/joint-appeal-to-the-latvian-government-and-to-the-gas-tso-s-of-finland-and-the-baltic-states/

Lisätietoja:

Kalev Reiljan
Head of International Business, hallituksen jäsen
Elenger OY
+372 53022119
kalev.reiljan@elenger.com