Menu
 

Maakaasu

Hinnoittelussa huomioimme aina asiakkaan tarpeet, eri tyyppiset polttoaine- ja energiaratkaisut sekä eri kaasulajien että kaasun ja öljyn välisen kilpailun. Asiakkaanamme voit valita, teetkö hankinnan indeksisidonnaisuudella vai kiinteällä hinnalla.

Indeksisidonnainen kaasun hankinta

Kaasun hinnat vaihtelevat kuukausittain Euroopan maakaasumarkkinoiden muutosten perusteella. Hintakaavoissamme otetaan huomioon myytävän kaasun määrän, indeksityypin, kulutuksen ennustettavuuden, tarjonnan varmuuden sekä maksuehdot.

Kiinteä hintainen kaasun hankinta

Kiinteässä hinnassa huomioidaan sekä kaasun hinta että hinnoittelukustannukset. Kaasun hinta sovitaan sopimuksen keston ajaksi, jolloin laskutus on helpompaa, eivätkä kustannukset jää arvailun varaan.

Ota yhteyttä


Maakaasun edut

Lämmitys

Maakaasu koostuu pääasiassa metaanista, jolla on korkea lämpöarvo. Se on myös ympäristöystävällinen energialähde. Maakaasun polttamisen seurauksena ei synny muihin fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää haitallista palamisjätettä, pölyä tai nokea. Jäljelle jää vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Koska maakaasua kuljetetaan enimmäkseen putkien kautta, se vähentää ilman saastumista ja keventää samalla infrastruktuuriin kohdistuvaa kuormitusta.

Maakaasu on nykyään yksi edullisimmista energialähteistä sekä investointien, että käyttökustannusten osalta. Modernit kaasukattilat ovat täysin automatisoituja ja ne täyttävät energiantarpeet myös kylminä talvikuukausina.

Teollinen käyttö

Maakaasu tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia teollisuudelle. Maakaasua voidaan käyttää lämmön ja sähkön tuottamisen lisäksi suoraan teollisissa prosesseissa – esimerkiksi lasi- ja rakennusmateriaaliteollisuudessa – sekä kemianteollisuuden raakamateriaalina.

Maakaasun lämpöarvo on noin 10,5 kWh/m3 ja sen korkein palamislämpötila on yli 2100 °C. Maakaasun käyttäminen mahdollistaa joustavan kulutuksen teknisistä tarpeista riippuen. Jos käytettävissä ei ole kaasuputkea, voidaan asentaa LNG-säiliö ja uudelleenkaasutusyksikkö.

Maakaasun käyttäminen mahdollistaa palamisprosessien automatisoinnin ja halutut palamislämpötilat saavutetaan nopeasti ja luotettavasti.

Maa- ja meriliikenteen kuljetukset

Tarjoamme maakaasua maantiekuljetukseen ja laivojen bunkraukseen. Paineistettua maakaasua (CNG) käytetään pääasiassa maantiekuljetuksiin, kun taas nesteytetty maakaasu (LNG) on potentiaalinen vaihtoehto sekä merikuljetuksen että raskaan maantiekuljetuksen osalta.

EU:n jäsenmaat ovat määrittäneet LNG-tankkauksen infrastruktuurin minimivaatimukset. Tavoitteena on kattaa EU:n päätieverkko vuoteen 2025 mennessä CNG-huoltoasemilla vähintään 150 km:n välein ja LNG-huoltoasemilla vähintään 400 km:n välein.

EU on myös hyväksynyt toimintasuunnitelman LNG:n bunkrausverkoston kehittämiseen vuoteen 2025 mennessä.